Site İçi Arama


Gelişmiş Arama
İşbirliği Kursları
acikogretim
Yaygın Eğitim Programları

Önemli Bağlantılar


MEB Duyurular

Mut Halk Eğitim Merkezi

 
Kurumumuz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılına kadar ilçemiz Cumhuriyet ilköğretim Okulunun bahçesindeki ek binada Eğitim Öğretim faaliyetlerini sürdürmekteydi. Ancak ilgili Okulumuza bina ek bina yapılacak olması sebebiyle bu binamız yıkılmış ve Kurum binamız şoförler odası binasına nakledilmiştir.
Bu nakil esnasında sadece kurumun fiziki mekânında iyileştirici bir çalışma karşılığı kiralanması yoluna gidilmiş ve kurum kira ödeme yükümlülüğünden kurtarılmıştır.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ise Kurumumuz Meydan Mahallesi Çiğdem Sokak No.2 adresine taĢınarak kendi binasına kavuĢmuĢtur. Fiziki ortamın Daha iyi hale getirilmesi içinse yine yoğun bir çalıĢma sonucunda aĢağıdaki donanım malzemeleri kuruma kazandırılmıĢtır Merkezimiz iki katlı betonarme binadır.
Bina ve bahçenin toplam alanı 14000 m 2 olup, bina 2000 m 2 alana kurulmuĢtur.Klima ve kalorifer sistemi ile ısınmaktadır. Bina içerisinde 3 adet bilgisayar laboratuarı, 14 adet derslik, 8 adet kurs atölyesi, 1 adet cilt bakımı ve güzellik salonu, 4 idari oda ve 1 memur odası, 1 adet bilgi-iĢlem odası, 1 öğretmenler odası, 8 adet WC, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet konferans salonu ve kantin bulunmaktadır.
Binaya güney kapılarından girilmektedir, batı kapısı sadece arka bahçeye ve kalorifer dairesine açılmaktadır. Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranıĢlar kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dıĢında onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeyler de yaşam boyu yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri merkezimizin kuruluş amacına yönelik yaptığı çalışmalardır. Ayrıca Bakanlığımızca yapılan son değişikliklerle Açık Öğretim Okullarının tüm iş ve işlemleri Merkezimize devredilmiştir. Bu konuda eski Eğitim Hizmetleri Merkezi idareci ve personeli merkezimize atanmıĢ olup, bu konudaki iĢlemler yetkili ve deneyimli personellerimiz aracılığı ile yürütülmektedir

Bu sayfa 3280 defa görüntülenmiştir.

Canlı Destek
Atatürk Köşesi

Üretimine Başladık

Ana - Kız Okuldayız

Çevrenizde
Okuma-Yazma
bilmeyenleri bize bildirin.

Bilgi ve bildirim için;

Telefon : 774 10 63

ANKET

Kurs günlerimizin hangi peryotta olmasını tercih edersiniz?
Tüm Anketler

Memurlar.net Haberler

Ziyaretci Sayacı